Technická špecifikácia

                                                                  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

                                                                                 TŠÚR 01
                          Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke
                                           Účastnícka prípojka pre Prístup do siete Internet

                                               Technické Parametre účastníckeho rozhrania

                                            Regiotel Fiľakovo, s.r.o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo

1. Úvod
V zmysle § 35 odesku 1 zakona čislo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikaciach Regiotel Fiľakovo, s.r.o. technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

Požiadavky na vysvetlenie a dopnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problemov užívateľov smeruje na adresu spločnosti:

Regiotel Fiľakovo, s.r.o.
Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo
E-mail: feher@geniusnet.sk, tel. 0907 256 204.


2. Predmet
Regiotel Fiľakovo, s.r.o.umožňuje prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálných rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE.

Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých Regiotel Fiľakovo, s.r.o.umožňuje prístup koncového zariedania zakazníka do verujnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

3. Koncový bod siete
V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

-Rozhranie Ethernet s prenosovou rýchlosťou 10Mbit/s resp. 100Mbit/s podľa normy IEEE 802.3 [1]

- rozhranie Wireless LAN 2,4 GHz podľa normy IEEE 802.11, resp IEEE 802.11b /b,g,a/

4. Rozhranie IEEE 802.3
K rozhraniu je možené pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovojú Špecifikácií IEEE 802.3.

4.1. Fiyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania posipuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikovanié v normach IEEE. Koncovým bodom siete je účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou pripojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173[4]) ukončenej vidlicou RJ45.
 

Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:
 Vývod  Popis okruhu  Okruh
 1  Transmitted data  TD+
 2  Transmitted data  TD-
 3  Received data  RD+
 4    
 5    
 6  Received data  RD-
 7    
 8    5. Rozhranie IEEE 802.11
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačne zariadenia, ktoré vyhovujú Špecifikáciám IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporučania IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11b

Rozhranie je rádiové s moduláciu FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú Publikované v normách IEEE.

6. Skratky
IEEE - Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

FHSS - Frequency hopping spread spectrum

DSSS - Direct sequence spread spectrum

7. Odkazy na použité technické dokumenty
[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standart for information technology - Telecommunications and informatin exchange between systems - Local and Metropolitan area networks - Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detektion(CSMA/CD) accessmethod and physical Layer specification.

[2] Standard IEEE 802.11a-1999 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE standard for information technology- Telecomunicatons and information exchange between systems - Local and Metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[3] Standard IEEE 802.11b,g -1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology - Telecommunicatons and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requiments. Institute of Electrical and Electronics Enginieers, USA, 2000.

[4] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes 


 


 

Kontakt

Regiotel Fiľlakovo, s.r.o.

Jánošíkova 12A
Fiľakovo
98601

Centrum služieb zákazníkom:
Biskupická 4
986 01 Fiľakovo0907256204Otázky a opovede

Neboli nájdené žiadne otázky.