15.05.2011 15:06

Cenník poplatkkov a služieb

Vážení zákazníci,

z dôvodu zvýšenia efektívnosti pri poskytovaní servisných činností, starostlivosti o zariadenia, ktoré zabezpečujú pripojenie k internetu u zákazníkov, zníženia administratívnych nákladov ako aj zvýšenia platobnej disciplíny sme od 15.5.2011 zaviedli " Cenník poplatkov a služieb".

Cenník obsahuje poplatky za výkony uskutočnené pri montáži zariadení u zákazníka, tak u nových ako aj existujúcich zákazníkoch.  Vačšina výkonov aj doteraz bola spoplatňovaná, pribudli však nové, ktoré sme doteraz neaplikovali.

Sú to najmä poplatky:

  • súvisiace s montážou u zákazníka
  • pri zasielaní faktúr a upomienok
  • opätovné pripojenie po vypnutí z dôvodu neplatenia faktúr
  • konfigurácia zákazníckych zariadení, ktoré neboli inštalované našimi technikmi

Poplatky, ktoré súvisia s odstránením porúch na zariadeniach u zákazníkov budú účtované len v prípade, že závada vznikla z dôvodu nedbanlivosti alebo z nevedomosti zákazníka.

Veríme, že zavedením nového "Cenníka poplatkov a služieb" zvýšime efektívnosť  našich odborných činností, a prispejeme tak ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb našim zákazníkom.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte naše zákaznícke centrum na tel. 0907256204, alebo osobne na Biskupickej 4, vo Fiľakove v budove Podnikateľského inkubátora.

—————

Späť


Kontakt

Regiotel Fiľlakovo, s.r.o.

Jánošíkova 12A
Fiľakovo
98601

Centrum služieb zákazníkom:
Biskupická 4
986 01 Fiľakovo0907256204Otázky a opovede

Neboli nájdené žiadne otázky.